AVÍS LEGAL

Versió: Gener 2024


Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els Usuaris de les nostres dades:


Prestador: Miquel Grifell

Domicili social: Carrer Adra 1, Local 1 08225 - Terrassa

NIF: ESB66523416

Podeu contactar-nos per algun dels següents mitjans:


Telèfon: +34 647 644 744


E-Mail: info@ipvc.es


Lloc Web: https://ipvc.es/


1.- OBJECTE


Miquel Grifell (d'ara endavant també “IPEVECE” o el “Prestador”) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels Usuaris aquest document, que regula l'ús del lloc web www.ipvc,es /(d'ara endavant la “Web”), amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (“LSSICE” o “LSSI”), així com informar a tots els usuaris de la Web quines són les condicions dús del web.


A través del Web, IPVECE facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diferents serveis i contingut relacionat amb tecnologies de Impermeabilitzacions posats a disposició a través del Web.


Tota persona que accedeixi a la Web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant l'Usuari o els Usuaris), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.


Com a Usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la Web, ja que aquesta pot patir modificacions, ja que el Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la Web, sense que existeixi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació a la Web.


2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEB.


2.1. Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la Web.


L'accés i l'ús del web té caràcter gratuït per a tots els usuaris.


2.2. Veracitat de la informació.


A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis continguts a la web. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a IPVECE permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.


2.3. Menors dedat.


La Web dirigeix els seus productes i serveis a Usuaris més grans de 18 anys. Els menors d'edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres productes i serveis i, per tant, no ens han d'enviar les dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància el prestador no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'incompliment de l'avís que s'estableix en aquesta mateixa clàusula.


2.4. Obligació de fer un ús correcte de la web.


L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar el Web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Prestador.


3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


El Prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.


Aquesta Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el Prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


IPVECE no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels Usuaris a la Web.


El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present web.


4.- COOKIES


El Web del Prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc.


Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies.


5.- ENLLAÇOS (LINKS)


IPEVECE no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la Web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa . Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


El Prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat, disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.


7.- XARXES SOCIALS


Us informem que pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els Usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del Prestador a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l'Usuari.IPEVECE tractarà les vostres dades per informar-vos dels productes i serveis en l'àmbit de la fusteria d'alumini oferts pel Prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.


Queda prohibida la publicació de continguts:


– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.


– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres Usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que IPVECE consideri no apropiats.


– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, IPEVECE es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del Web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


La Web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del Prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la Web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.


Independentment de la finalitat a què siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al Prestador i que puguin aparèixer a la Web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.


Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.


9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta Web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.4.- COOKIES


El Web del Prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc.


Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies


5.- ENLLAÇOS (LINKS)


IPVECEno es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la Web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa . Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


El Prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat, disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.


7.- XARXES SOCIALS


Us informem que IPVECE pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els Usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del Prestador a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d'aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d'ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l'Usuari. IPVECE tractarà les vostres dades per informar-vos dels productes i serveis en l'àmbit de la fusteria d'alumini oferts pel Prestador a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.


Queda prohibida la publicació de continguts:


– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.


– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres Usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que IPVECE consideri no apropiats.


– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Així mateix, IPVECE es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del Web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


La Web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del Prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la Web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.


Independentment de la finalitat a què siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al Prestador i que puguin aparèixer a la Web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.


Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat.


9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta Web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Utilitzem cookies per entendre millor com s'utilitza el lloc. En continuar utilitzant aquest lloc, accepteu aquesta política. Feu clic per obtenir més informació.